Preskočiť na obsah

Podcasty

Rozhlas #19 | Na ceste s Otcom | Spoznáte po ovocí (Ovocie zdravej spirituality)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #19 | Na ceste s Otcom | Spoznáte po ovocí (Ovocie zdravej spirituality)
Loading
/

Mirón Duda v tomto poslednom príhovore ponúka niekoľko podnetov na lepšie rozlišovanie ovocia kresťanskej spirituality. Zdravá spiritualita vedie k zjednoteniu s Bohom a chápe morálne konanie ako prirodzený dôsledok vzťahu s ním. Zjednocuje v spoločenstve, dáva nádej a prináša vnútornú slobodu. Nezastavuje sa iba pri zážitku, integruje celého človeka a vnáša do života pokoru.  Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory… Čítať viac »Rozhlas #19 | Na ceste s Otcom | Spoznáte po ovocí (Ovocie zdravej spirituality)

Rozhlas #18 | Na ceste s Otcom | Útecha a neútecha

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #18 | Na ceste s Otcom | Útecha a neútecha
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore hovorí o tom, čo robiť v stave duchovnej útechy a neútechy. Obe sú súčasťou duchovného života, môžu byť ukazovateľmi, ale cieľom je zjednotenie, spoločenstvo s Bohom. Preto je dobré osvojovať si vytrvalosť, nebyť chvíľkový a náladový a mať spoločenstvo, prípadne blízkych, duchovne zrelých ľudí na rozhovor, zdieľanie. Útecha aj neútecha nás v konečnom dôsledku upriamujú na to,… Čítať viac »Rozhlas #18 | Na ceste s Otcom | Útecha a neútecha

Rozhlas #17 | Na ceste s Otcom | Sebastrednosť a podoby pokušenia (Rozlišovanie vnútorného smerovania)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #17 | Na ceste s Otcom | Sebastrednosť a podoby pokušenia (Rozlišovanie vnútorného smerovania)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore poukazuje na niekoľko spôsobov, ako sa nepriateľ ľudskej duše  snaží ponúkať myšlienky a stavy uspokojenia, ktoré sa zdajú duchovné a potom nás pomaly, jemne naklonenou rovinou odkláňa iným smerom, krok za krokom nás odchyľuje, aby nás vymanil zo vzťahu s Bohom a orientoval nás na nás samých. Poukazuje na to, že je ľahké byť náboženskými… Čítať viac »Rozhlas #17 | Na ceste s Otcom | Sebastrednosť a podoby pokušenia (Rozlišovanie vnútorného smerovania)

Rozhlas #16 | Na ceste s Otcom | Úvod k rozlišovaniu (Rozlišovanie ako umenie života)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #16 | Na ceste s Otcom | Úvod k rozlišovaniu (Rozlišovanie ako umenie života)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore vysvetľuje, že v rozlišovaní zakúšame svoju identitu ako spolutvorcovia vlastnej osobnosti. Je to umenie, ako pochopiť, prijať a spoluutvárať samého seba. Rozlišovanie nestojí osamote ako jedna z aktivít, po ktorej príležitostne siahneme, ale je umením múdreho života, súčasťou vzťahu s Bohom, súčasťou vzájomnej komunikácie s Ním. Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom:… Čítať viac »Rozhlas #16 | Na ceste s Otcom | Úvod k rozlišovaniu (Rozlišovanie ako umenie života)

Rozhlas #15 | Na ceste s Otcom | Rozbaľovať svoje dary (Žiť osobné poslanie)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #15 | Na ceste s Otcom | Rozbaľovať svoje dary (Žiť osobné poslanie)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore dáva inšpiráciu na to, ako objavovať osobné poslanie, ktoré je jedinečné pre každého. Keď ho spoznáme a prijmeme, dokážeme nielen rozvinúť seba, ale sme obohatením aj pre ostatných a budeme žiť to, o čom apoštol Pavol hovorí, že spoločne tvoríme dopĺňajúce sa spoločenstvo, jeden organizmus, jedno telo. Naším darom pre iných nie je iba… Čítať viac »Rozhlas #15 | Na ceste s Otcom | Rozbaľovať svoje dary (Žiť osobné poslanie)

Rozhlas #14 | Na ceste s Otcom | Vnímajme (Očisťovanie zmyslov a vnímavosť ducha)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #14 | Na ceste s Otcom | Vnímajme (Očisťovanie zmyslov a vnímavosť ducha)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore hovorí o význame a potrebe očisťovania zmyslov. To, čo vpúšťame do svojho vnútra, nás formuje. Okrem rozlišovania je potrebná aj správna miera a čas stíšenia. V tichu sa upokojuje naša myseľ a očisťujú naše zmysly. Vnímavosť nám umožňuje každodenné videnie Boha v maličkostiach a každodennostiach. Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a… Čítať viac »Rozhlas #14 | Na ceste s Otcom | Vnímajme (Očisťovanie zmyslov a vnímavosť ducha)

Rozhlas #13 | Na ceste s Otcom | Nechať sa obdarovať (Otvoriť sa Božej starostlivosti a vedieť prijímať)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #13 | Na ceste s Otcom | Nechať sa obdarovať (Otvoriť sa Božej starostlivosti a vedieť prijímať)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore poukazuje na základnú pravdu – Boh je Otec a my sme jeho deti. Túto pravdu žijeme tým väčšmi, čím väčšmi si osvojujeme odovzdanosť a sme otvorení Otcovej starostlivosti. Odovzdanosť nie je pasivita a ničnerobenie, ale dôvera a aktívna zaangažovanosť, ktorá sa niekedy prejaví konaním, inokedy prijatím konania iného. Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste… Čítať viac »Rozhlas #13 | Na ceste s Otcom | Nechať sa obdarovať (Otvoriť sa Božej starostlivosti a vedieť prijímať)

Rozhlas #12 | Na ceste s Otcom | Pripomínať si, kým som (Stáť vo svojej identite)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #12 | Na ceste s Otcom | Pripomínať si, kým som (Stáť vo svojej identite)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore upriamuje pozornosť na to, aké je dôležité a užitočné stáť vo svojej identite, pripomínať si ju. To, aký je náš vzťah k Bohu a ako o sebe zmýšľame, ako sa vidíme vo vzťahu s Ním, je základom, z ktorého vychádza naše myslenie, postoje, modlitby, rozlišovanie, konanie. Keď si pripomíname to, kým sme a kým je Boh, upriamujeme… Čítať viac »Rozhlas #12 | Na ceste s Otcom | Pripomínať si, kým som (Stáť vo svojej identite)

Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok
Loading
/

Mirón Duda v jedenástej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na to, že chýbajúca miera, prílišná aktivita na úkor modlitby a odpočinku – aj keď s dobrým úmyslom – môže viesť k vyhoreniu a ťažkostiam vo vzťahoch. Mať mieru neznamená byť priemerný, ale žiť vyvážene. Modlitba ako miesto odpočinku premieňa naše srdce a spôsobuje, že konáme menej, ale dosahujeme viac. Prednáška… Čítať viac »Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo
Loading
/

Mirón Duda v desiatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že Božie synovstvo a dcérstvo prináša vnútornú slobodu. Neznamená to, že vo všetkom si počíname dokonale a bezchybne, ale že sa môžeme spoliehať na Božiu prítomnosť a jeho konanie. Žiť slobodu a slávu Božieho dieťaťa znamená žiť kultúru úcty. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária… Čítať viac »Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo