Podcasty

Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok
/

Mirón Duda v jedenástej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na to, že chýbajúca miera, prílišná aktivita na úkor modlitby a odpočinku – aj keď s dobrým úmyslom – môže viesť k vyhoreniu a ťažkostiam vo vzťahoch. Mať mieru neznamená byť priemerný, ale žiť vyvážene. Modlitba ako miesto odpočinku premieňa naše srdce a spôsobuje, že konáme menej, ale dosahujeme viac. Prednáška… Čítať viac »Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo
/

Mirón Duda v desiatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že Božie synovstvo a dcérstvo prináša vnútornú slobodu. Neznamená to, že vo všetkom si počíname dokonale a bezchybne, ale že sa môžeme spoliehať na Božiu prítomnosť a jeho konanie. Žiť slobodu a slávu Božieho dieťaťa znamená žiť kultúru úcty. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária… Čítať viac »Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty
/

Mirón Duda v deviatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že ak nám chýba blízky vzťah s Bohom ako Otcom, prežívame svoj život v opustenosti a vnútornej neistote s potrebou dokazovať svoju hodnotu a identitu, dokonca aj pred samotným Bohom. Často až v zlomenosti a na konci svojich síl sme schopní otvoriť sa Bohu a prijať realitu, že všetko, čo máme, čo robíme… Čítať viac »Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty

Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu
/

Mirón Duda v ôsmej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na to, že naša trvalá identita sa rodí zo vzťahu s Bohom, nie z toho, čo vlastníme, ani z toho, čo robíme. Identita každého človeka má svoj vlastný tvar, svoju vlastnú podobu – tak ako svätci, ktorí sú všetci svätí, ale svätosť každého žiari iným spôsobom. Svoju identitu odhaľujeme pod… Čítať viac »Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu

Rozhlas # 7 | Otec milosrdenstva a Boh každej útechy (2 Kor 1, 3): Prijímať pravú útechu

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 7 | Otec milosrdenstva a Boh každej útechy (2 Kor 1, 3): Prijímať pravú útechu
/

Mirón Duda v siedmej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o prirodzenej potrebe každého človeka zakúšať blízkosť, byť sýtený nielen telesne, ale aj emocionálne. Prijatie, útechu, nežnosť, slová uistenia a potvrdenia potrebujeme všetci. Božia útecha nás vnútorne trvalo buduje. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 31. 5. 2021.

Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého
/

Mirón Duda v šiestej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že odpustenie nie je iba rozhodnutie. Schopnosť odpúšťať zo srdca sa rodí zo skúsenosti s uzdravujúcou láskou a milosrdenstvom a zmenou perspektívy. Problém odpúšťať máme vtedy, keď si spravodlivosť ceníme viac ako milosrdenstvo. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18.… Čítať viac »Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého

Rozhlas # 5 | Hnevajte sa, ale nehrešte (Ef 4, 26): Porozumieť svojmu hnevu

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 5 | Hnevajte sa, ale nehrešte (Ef 4, 26): Porozumieť svojmu hnevu
/

Mirón Duda v piatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na hnev ako vnútornú silu, ktorá nás môže vyburcovať a viesť k zmene situácie alebo k zraňovaniu a neohľaduplnému konaniu. Je dobré porozumieť svojmu hnevu – odkiaľ prichádza a kam nás vedie –, aby sme sa ho nebáli, nepotlačovali ho, ale vedeli, ako sa s ním vysporiadať, keď príde. Prednáška odznela… Čítať viac »Rozhlas # 5 | Hnevajte sa, ale nehrešte (Ef 4, 26): Porozumieť svojmu hnevu

Rozhlas # 4 | Nezatvrdzujte svoje srdcia (Hebr 3, 8): Uzdravovať zranené a uzavreté srdce

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 4 | Nezatvrdzujte svoje srdcia (Hebr 3, 8): Uzdravovať zranené a uzavreté srdce
/

Mirón Duda v štvrtej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, ako si často pre zraňujúce skúsenosti zatvrdzujeme srdcia. Niekedy žijeme v prijatých klamstvách, inokedy ostávame uzatvorení v bolestnej minulosti a to nám bráni vstupovať do blízkych vzťahov a v plnosti prežívať prítomnosť. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 31. 5. 2021.

Rozhlas # 3 | Vstanem a pôjdem k Otcovi (Lk 15): Skutočná tvár Boha Otca

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 3 | Vstanem a pôjdem k Otcovi (Lk 15): Skutočná tvár Boha Otca
/

Mirón Duda v tretej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy približuje, ako nám Ježiš podobenstvom o milujúcom Otcovi zjavil charakter a skutočnú tvár Boha Otca, jeho milosrdnú, odpúšťajúcu a prijímajúcu lásku. Ježiš zjavuje Boha, ktorý vychádza v ústrety, bezpodmienečne prijíma a ponúka domov. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 31. 5.… Čítať viac »Rozhlas # 3 | Vstanem a pôjdem k Otcovi (Lk 15): Skutočná tvár Boha Otca

Rozhlas # 2 | Aby ste aj vy mali spoločenstvo s Otcom (1 Jn 1, 3): Je pre mňa Boh Otcom?

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 2 | Aby ste aj vy mali spoločenstvo s Otcom (1 Jn 1, 3): Je pre mňa Boh Otcom?
/

Mirón Duda v druhej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o vzťahu k osobe Boha Otca a o tom, ako naša osobná skúsenosť s pozemským otcom vplýva na predstavu o Bohu Otcovi. Často je za strachom z autorít, nedôverou voči nim a odmietaním Boha zranenie od otca. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 5. 2021.