Preskočiť na obsah

Rozhlas #15 | Na ceste s Otcom | Rozbaľovať svoje dary (Žiť osobné poslanie)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #15 | Na ceste s Otcom | Rozbaľovať svoje dary (Žiť osobné poslanie)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore dáva inšpiráciu na to, ako objavovať osobné poslanie, ktoré je jedinečné pre každého. Keď ho spoznáme a prijmeme, dokážeme nielen rozvinúť seba, ale sme obohatením aj pre ostatných a budeme žiť to, o čom apoštol Pavol hovorí, že spoločne tvoríme dopĺňajúce sa spoločenstvo, jeden organizmus, jedno telo. Naším darom pre iných nie je iba to, čo vieme robiť, ale aj to, akí sme.

Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a rozlišovaní (Rozhlas #12 – #19) je ponúknuť témy podporujúce zrelosť v oblasti duchovného života. Týkajú sa sebaprijatia a zaobchádzania so sebou, rozvíjania svojich darov, ovocia zdravej spirituality, rozlišovania a uskutočňovania hodnotami naplneného života. Príhovory pozývajú osvojiť si pohľad na seba ako na hodnotného, Bohom milovaného syna či dcéru. Otvoriť sa Božej starostlivosti a prijať skutočnosť, že život aj keď prináša ťažkosti, je vo svojej podstate darom. Svet je miestom, kde nepotrebujeme bojovať, ale máme prijímať seba a iných. Život je nám darovaný, aby sme zakúsili a žili svoju identitu ako dar.