Preskočiť na obsah

Rozhlas #19 | Na ceste s Otcom | Spoznáte po ovocí (Ovocie zdravej spirituality)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #19 | Na ceste s Otcom | Spoznáte po ovocí (Ovocie zdravej spirituality)
Loading
/

Mirón Duda v tomto poslednom príhovore ponúka niekoľko podnetov na lepšie rozlišovanie ovocia kresťanskej spirituality. Zdravá spiritualita vedie k zjednoteniu s Bohom a chápe morálne konanie ako prirodzený dôsledok vzťahu s ním. Zjednocuje v spoločenstve, dáva nádej a prináša vnútornú slobodu. Nezastavuje sa iba pri zážitku, integruje celého človeka a vnáša do života pokoru. 

Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a rozlišovaní (Rozhlas #12 – #19) je ponúknuť témy podporujúce zrelosť v oblasti duchovného života. Týkajú sa sebaprijatia a zaobchádzania so sebou, rozvíjania svojich darov, ovocia zdravej spirituality, rozlišovania a uskutočňovania hodnotami naplneného života. Príhovory pozývajú osvojiť si pohľad na seba ako na hodnotného, Bohom milovaného syna či dcéru. Otvoriť sa Božej starostlivosti a prijať skutočnosť, že život aj keď prináša ťažkosti, je vo svojej podstate darom. Svet je miestom, kde nepotrebujeme bojovať, ale máme prijímať seba a iných. Život je nám darovaný, aby sme zakúsili a žili svoju identitu ako dar.