Preskočiť na obsah

Rozhlas #12 | Na ceste s Otcom | Pripomínať si, kým som (Stáť vo svojej identite)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #12 | Na ceste s Otcom | Pripomínať si, kým som (Stáť vo svojej identite)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore upriamuje pozornosť na to, aké je dôležité a užitočné stáť vo svojej identite, pripomínať si ju. To, aký je náš vzťah k Bohu a ako o sebe zmýšľame, ako sa vidíme vo vzťahu s Ním, je základom, z ktorého vychádza naše myslenie, postoje, modlitby, rozlišovanie, konanie. Keď si pripomíname to, kým sme a kým je Boh, upriamujeme sa na to, že v živote nie sme sami.

Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a rozlišovaní (Rozhlas #12 – #19) je ponúknuť témy podporujúce zrelosť v oblasti duchovného života. Týkajú sa sebaprijatia a zaobchádzania so sebou, rozvíjania svojich darov, ovocia zdravej spirituality, rozlišovania a uskutočňovania hodnotami naplneného života. Príhovory pozývajú osvojiť si pohľad na seba ako na hodnotného, Bohom milovaného syna či dcéru. Otvoriť sa Božej starostlivosti a prijať skutočnosť, že život aj keď prináša ťažkosti, je vo svojej podstate darom. Svet je miestom, kde nepotrebujeme bojovať, ale máme prijímať seba a iných. Život je nám darovaný, aby sme zakúsili a žili svoju identitu ako dar.