Preskočiť na obsah

Rozhlas #13 | Na ceste s Otcom | Nechať sa obdarovať (Otvoriť sa Božej starostlivosti a vedieť prijímať)

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #13 | Na ceste s Otcom | Nechať sa obdarovať (Otvoriť sa Božej starostlivosti a vedieť prijímať)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore poukazuje na základnú pravdu – Boh je Otec a my sme jeho deti. Túto pravdu žijeme tým väčšmi, čím väčšmi si osvojujeme odovzdanosť a sme otvorení Otcovej starostlivosti. Odovzdanosť nie je pasivita a ničnerobenie, ale dôvera a aktívna zaangažovanosť, ktorá sa niekedy prejaví konaním, inokedy prijatím konania iného.

Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a rozlišovaní (Rozhlas #12 – #19) je ponúknuť témy podporujúce zrelosť v oblasti duchovného života. Týkajú sa sebaprijatia a zaobchádzania so sebou, rozvíjania svojich darov, ovocia zdravej spirituality, rozlišovania a uskutočňovania hodnotami naplneného života. Príhovory pozývajú osvojiť si pohľad na seba ako na hodnotného, Bohom milovaného syna či dcéru. Otvoriť sa Božej starostlivosti a prijať skutočnosť, že život aj keď prináša ťažkosti, je vo svojej podstate darom. Svet je miestom, kde nepotrebujeme bojovať, ale máme prijímať seba a iných. Život je nám darovaný, aby sme zakúsili a žili svoju identitu ako dar.