Preskočiť na obsah

Rozhlas #16 | Na ceste s Otcom | Úvod k rozlišovaniu (Rozlišovanie ako umenie života)

Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas #16 | Na ceste s Otcom | Úvod k rozlišovaniu (Rozlišovanie ako umenie života)
Loading
/

Mirón Duda v tomto príhovore vysvetľuje, že v rozlišovaní zakúšame svoju identitu ako spolutvorcovia vlastnej osobnosti. Je to umenie, ako pochopiť, prijať a spoluutvárať samého seba. Rozlišovanie nestojí osamote ako jedna z aktivít, po ktorej príležitostne siahneme, ale je umením múdreho života, súčasťou vzťahu s Bohom, súčasťou vzájomnej komunikácie s Ním.

Cieľom príhovorov v rámci mini-série Na ceste s Otcom: Príhovory o identite a rozlišovaní (Rozhlas #12 – #19) je ponúknuť témy podporujúce zrelosť v oblasti duchovného života. Týkajú sa sebaprijatia a zaobchádzania so sebou, rozvíjania svojich darov, ovocia zdravej spirituality, rozlišovania a uskutočňovania hodnotami naplneného života. Príhovory pozývajú osvojiť si pohľad na seba ako na hodnotného, Bohom milovaného syna či dcéru. Otvoriť sa Božej starostlivosti a prijať skutočnosť, že život aj keď prináša ťažkosti, je vo svojej podstate darom. Svet je miestom, kde nepotrebujeme bojovať, ale máme prijímať seba a iných. Život je nám darovaný, aby sme zakúsili a žili svoju identitu ako dar.