Preskočiť na obsah

Seminár #04 | Stretnutie v záhrade

Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #04 | Stretnutie v záhrade
Loading
/

Vicki de Hoxar sa v štvrtom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, venuje nasledovným otázkam: Aký bol vzťah ľudí s nebeským Otcom pred pádom? Čo robí Otec, aby svoje stratené deti získal späť? Na záver nás Vicki prakticky prevedie modlitbou, v ktorej sa môžeme stretnúť s Ježišom a s Otcom.