Rozhlas # 1 | Srdce, prameň života (Prís 4, 23): Dôležitosť srdca

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Rozhlas # 1 | Srdce, prameň života (Prís 4, 23): Dôležitosť srdca
/

Mirón Duda v prvej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, ako presvedčenia, ktoré si nesieme v srdci, ovplyvňujú naše správanie, prežívanie a pohľad na život. Cestou k životu v plnosti a k vnútornému pokoju je premena srdca. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 31. 5. 2021.

Seminár #17 | Vzťahy sú nebeskou menou

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #17 | Vzťahy sú nebeskou menou
/

Robert de Hoxar v záverečnom, sedemnástom vyučovaní, ktoré zaznieva na seminári Otcovo srdce, vysvetľuje tému správcovstva vzťahov: kedy hovoriť ľuďom áno a kedy hovoriť nie; kedy má byť naše „áno“ dané ľuďom veľké a kedy menšie, aby sme na seba nepreberali zodpovednosť za problémy iných. Hranice nám pomáhajú budovať pokojné a zdravé vzťahy.

Seminár #16 | Slabosť

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #16 | Slabosť
/

Robert de Hoxar v šestnástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, na silných príbehoch z vlastného života vysvetľuje jednoduchý princíp. Ak svoju hodnotu odvodzujeme od úspechu, bojíme sa zlyhania. Ak sme ako deti a vieme, že nemusíme robiť veci z vlastných síl, lebo máme silného Otca, uvoľňuje nás to do slobody a odvahy.

Seminár #15 | Identita

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #15 | Identita
/

Vicki de Hoxar sa v pätnástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, zaoberá otázkou „kto som v Božích očiach?“ Odpoveď na túto otázku definuje našu identitu. Život pod Božím pohľadom nám prináša slobodu a poznanie vlastnej hodnoty. V závere nás Vicki pozýva položiť Otcovi otázku: „Ako ma vidíš?“

Seminár #14 | Srdce syna a dcéry

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #14 | Srdce syna a dcéry
/

Robert de Hoxar v štrnástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce vysvetľuje dôležitý princíp. Máme len jedno srdce – to isté srdce voči Bohu aj voči ľuďom. Čomu veríme o pozemských autoritách, tomu veríme aj o Bohu Otcovi. Ak viem byť synom/dcérou autoritám na zemi, dokážem byť synom/dcérou aj Otcovi v nebi. V… Čítať viac »Seminár #14 | Srdce syna a dcéry

Seminár #13 | Siroty v Biblii

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #13 | Siroty v Biblii
/

Robert de Hoxar v trinástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, na niekoľkých biblických postavách a príbehoch ilustruje cyklus života duchovnej „siroty“: súťaženie – prežívanie – zlomenosť – otroctvo. Z tohto cyklu ale jestvuje cesta von. Je ňou premena nášho srdca Otcovou láskou.

Seminár #12 | Žil som ako sirota

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #12 | Žil som ako sirota
/

Robert de Hoxar v dvanástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, vysvetľuje, že ak nemáme vzťah s Bohom ako milujúcim Otcom, prejavuje sa v našom živote „sirotské“ správanie. Robert na viacerých príhodách zo svojej minulosti ilustruje život duchovnej „siroty“: porovnávanie, súťaživosť, sťažovanie sa, sebestačnosť, vzbura voči autoritám a iné.

Seminár #11 | Falošné útechy

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #11 | Falošné útechy
/

Vicki de Hoxar v jedenástom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, hovorí o tom, že ľudské srdce je stvorené s potrebou útechy. Ak sme ju nedostali od mám a ak ju neprijímame od nebeského Otca, hľadáme ju vo veciach, ktoré nám však dajú len falošnú útechu.

Seminár #10 | Materinská láska Boha

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #10 | Materinská láska Boha
/

Vicki de Hoxar v desiatom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, hovorí o materinskom rozmere Božej lásky, ktorá je nežná a utešujúca. Rozoberá tiež tri spôsoby prejavu materinskej lásky: pohľad, hlas a dotyk. Dotýka sa v nej aj nasledujúcich otázok: Ako sme v detstve prijímali lásku a útechu od našich mám? Ako to… Čítať viac »Seminár #10 | Materinská láska Boha

Seminár #09 | Vidieť zmysel bolesti

Otcovo srdce pre Slovensko
Otcovo srdce pre Slovensko
Seminár #09 | Vidieť zmysel bolesti
/

Robert de Hoxar v deviatom z vyučovaní, ktoré zaznievajú na seminári Otcovo srdce, ponúka poslucháčom perspektívu, s ktorou je možné vydolovať zmysel aj z ťažkých okolností a bolesti.